Η Ελληνική Ένωση Σχεδιαστών Μόδας έχει πλέον ανοίξει δυναμικά τις πύλες της σε νέους και καταξιωμένους σχεδιαστές στη βιομηχανία της μόδας, και έχει ξεκινήσει διαδικασία εγγραφής νέων μελών με στόχο την καλλιέργεια και την ανάπτυξη της Ελληνικής μόδας σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στη σελίδα μας και να συμμετέχουν σε μια κοινότητα που εκτιμά τη δημιουργικότητα, την καινοτομία και τη βιωσιμότητα.

ΓΙΝΕ ΜΕΛΟΣ

Η είσοδος των νέων μελών τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης της υποβληθείσας αίτησης εγγραφής του υποψήφιου τακτικού ή δόκιμου μέλους, από επταμελή (7-μελή) κριτική επιτροπή.

Η Κριτική Επιτροπή απαρτίζεται από πέντε (5)πρόσωπα τα οποία δραστηριοποιούνται στο χώρο της μόδας εν γένει (π.χ. δημοσιογράφοι, εκδότες περιοδικών μόδας, σχεδιαστές) που τυγχάνουν ευρείας αποδοχής και εκτίμησης στον αντίστοιχο τομέα και επί πλέον από δύο (2) πρόσωπα από το εκάστοτε Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου.

Η κριτική επιτροπή συνεδριάζει κατόπιν προσκλήσεως των μελών της από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου τουλάχιστον μία φορά ανά τρίμηνο. Η Ένωση δέχεται αιτήσεις αντίστοιχα μέχρι 1/3,1/6,1/9 και 1/12 εκάστοτε έτους και απαντά αντίστοιχα μέχρι 31/3,30/6, 30/9 και 31/12 του ιδίου έτους.

Τακτικά μέλη του Σωματείου μπορούν να γίνουν φυσικά πρόσωπα ή νόμιμοι εκπρόσωποι νομικών προσώπων εφ’όσον δεν ασχολούνται με άλλο επάγγελμα άσχετο με αυτό του σχεδιαστή μόδας που πληρούν σωρευτικά, τα κριτήρια που αναφέρονται παρακάτω στην αίτηση.

Άλλες κατηγορίες μελών

Δόκιμα μέλη:
Δόκιμα μέλη μπορούν να γίνουν νέοι/ ταλαντούχοι σχεδιαστές, οι οποίοι θα πληρούν το 50 % των κριτηρίων που τίθενται για τα τακτικά μέλη. Το αυτό ισχύει και για την περίπτωση του νομικού προσώπου. Σε περίπτωση πλήρωσης όλων των κριτηρίων, το δόκιμο μέλος μπορεί να αιτηθεί την ένταξη του στο σωματείο ως τακτικό, πλέον, μέλος. Τα δόκιμα μέλη μπορούν να συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις του Σωματείου και δεν έχουν δικαίωμα ψήφου.

Επίτιμα μέλη:
Ο τίτλος του Επίτιμου μέλους είναι τιμητικός και ισόβιος. Επίτιμα μέλη μπορεί να γίνουν Τακτικά μέλη (εφόσον τα ίδια συναινούν) μετά από μακρόχρονη και σημαντική προσφορά στο Σωματείο, ή εξέχουσες προσωπικότητες της ημεδαπής ή του εξωτερικού που είναι δημόσια αποδεκτά και προβεβλημένα για την προσφορά τους, της πορείας και της επιρροής τους στον τομέα της σχεδίασης ενδυμάτων. Τα Επίτιμα μέλη απαλλάσσονται συνδρομών προς το Σωματείο, δεν συμμετέχουν στα Όργανα Διοίκησης και δεν έχουν δικαίωμα ψήφου.

Χορηγά μέλη:
Χορηγά μέλη μπορούν να γίνουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα που επιθυμούν να στηρίξουν τους σκοπούς του σωματείου μέσω της οικονομικής ενίσχυσης των δράσεων και της βιωσιμότητάς του. Τα Χορηγά μέλη απαλλάσσονται των συνδρομών προς το Σωματείο, δεν συμμετέχουν στα Όργανα Διοίκησης και δεν έχουν δικαίωμα ψήφου.
Η ιδιότητα μέλους είναι προσωποπαγής και αμεταβίβαστη.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Drop files here or
Max. file size: 2 MB.
  Drop files here or
  Max. file size: 2 MB.
   Drop files here or
   Max. file size: 2 MB.

    ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

    Name*
    Address
    Drop files here or
    Max. file size: 2 MB.
     Drop files here or
     Max. file size: 2 MB.
      Drop files here or
      Max. file size: 2 MB.

       EΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

       Σύμφωνα με το καταστατικό τα κριτήρια εισόδου είναι τα εξής: Επιβεβαιώστε ποια από τα παρακάτω πληρείτε.

       Είμαι κατά κύριο επάγγελμα σχεδιαστής/στρια μόδας γυναικείων/ανδρικών ρούχων.*
       Έχω ελληνικό ΑΦΜ*
       Έχω σχεδιάσει έξι συλλογές, δηλαδή δύο ετησίως, τα αμέσως προηγούμενα έτη της αιτήσεως.*
       Παρουσιάζω κολεξιόν κάθε χρόνο γνωστοποιημένη στο κοινό.*
       Έχω ελάχιστο ετήσιο τζίρο κατά τον μέσο όρο των τελευταίων τριών ετών: πενήντα χιλιάδες 50.000 (ευρώ),ο οποίος αποδεικνύεται μέσω της ετήσιας φορολογικής δήλωσης εισοδήματος.*
       Απασχολώ τουλάχιστον τέσσερις (4) νόμιμους εργαζόμενους ή αντίστοιχους εξωτερικούς συνεργάτες ή συνδυασμό των δύο, γεγονός που αποδυκνύεται από καταστάσεις προσωπικού ή τιμολόγια παροχής υπηρεσιών τρίτων.*
       Έχω πτυχίο σχολής μόδας ή άλλης συναφούς σχολής ή να έχω επιβεβαιωμένα μαθητεύσει δίπλα σε άλλο καταξιωμένο σχεδιαστή για διάστημα τουλάχιστον τριών (3) ετών.*
       Διατηρώ δικό μου ατελιέ/βιοτεχνία.*
       Οι δημιουργίες/οι συλλογές μου χαρακτηρίζονται από πρωτοτυπία, δημιουργικότητα και καλλιτεχνική δυναμική.*
       Η αίτηση εγγραφής μου συνοδεύεται από τη σύσταση δύο τακτικών μελών της ένωσης.*
       Η αίτηση εγγραφής μου συνοδεύεται από τη σύσταση δύο τακτικών μελών της ένωσης.*
       Μέλος του Σωματείου δεν μπορεί να γίνει πρόσωπο που δεν έχει δικαιοπρακτική ικανότητα, ούτε πρόσωπο που στερήθηκε το δικαίωμα να ιδρύει ελεύθερα συνεταιρισμό ή ένωση προσώπων, καθώς και πρόσωπο που με απόφαση Αρχής έχει στερηθεί τα ανωτέρω.
       Untitled
       This field is for validation purposes and should be left unchanged.