ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ ΜΟΔΑΣ

Ο ΘΕΣΜΟΣ

Η Ελληνική Ένωση Σχεδιαστών Μόδας είναι ο επίσημος θεσμός που προωθεί την ανάπτυξη της ελληνικής βιομηχανίας μόδας στην παγκόσμια αγορά και προστατεύει τα συμφέροντα των δημιουργικών επαγγελματιών της, ενώ παράλληλα αναδεικνύει το έργο τους.

Ο ΣΤΟΧΟΣ

Ο ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ

Η Ένωση προσβλέπει επίσης στην καλλιέργεια των νέων ταλέντων της χώρας με μια σειρά από εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες, όπως η ίδρυση της Ακαδημίας της Μόδας, η θέσπιση ετήσιων υποτροφιών, η διεκδίκηση κρατικών και κοινοτικών επιχορηγήσεων για υφιστάμενους και νέους σχεδιαστές, καθώς και η διά βίου εκπαίδευση των μελών σε παραδοσιακές δεξιότητες αλλά και σε νέες τεχνολογίες. Περαιτέρω δράσεις της Ένωσης αφορούν στον κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο των βιομηχανιών της μόδας και της κλωστοϋφαντουργίας τόσο εντός Ελλάδος όσο και στην ευρύτερη περιοχή. Στόχος είναι η επίτευξη βιώσιμων και αειφόρων επιχειρηματικών μοντέλων και πρακτικών, καθώς και η προώθηση της υπεύθυνης καταναλωτικής συμπεριφοράς μέσα στα πλαίσια της κυκλικής οικονομίας και της υγιούς ανάπτυξης του κλάδου μας.

Ο ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ

Η Ελληνική Ένωση Σχεδιαστών Μόδας επιδιώκει να αναδείξει την ελληνική μόδα ως μία καινοτόμο, υψηλής ποιότητας βιομηχανία. Δεσμεύεται να προβάλλει την Ελλάδα ως ικανή και επάξια ανταγωνιστική δύναμη στις διεθνείς αγορές. Στο παγκόσμιο στερέωμα της μόδας η Ελλάδα δεν θα είναι «της μόδας». Θα είναι η απαράμιλλη, διαχρονική, ζωτική παρουσία ανθρώπινου πολιτισμού που κοιτά προς την αιωνιότητα.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

E-MAIL : info@hfda.gr

Ονοματεπώνυμο*
This field is for validation purposes and should be left unchanged.